Termeni și condiții

 1. Termeni generali

1.1. Prezentul act, denumit în continuare „Termeni și Condiții”, conține termenii și condițiile de utilizare ale website-ului www.3grame.info, denumit în continuare „Website”, operat de Cabinetul Parlamentar Simina-Geanina-Daniela Tulbure cu sediul social în Palatul Parlamentului Strada Izvor, nr. 2-4, sector 5, București, în calitate de administrator al Website-ului, denumit în continuare „Administratorul Website-ului” stabilește care sunt condițiile în care orice persoană, denumită în continuare „Utilizator” poate vizita ori accesa Website-ul.

1.2. Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi, astfel cum acestea sunt formulate în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Website-ului.  Accesarea Website-ului și a oricărei pagini din acesta constituie acceptarea în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor.

 1. Proprietate intelectuală asupra conținutului Website-ului

2.1. Conținutul și elementele de grafică ale Website-ului, întreg conținutul în format text, imagine, audio, video, precum și orice alt material, indiferent de forma sub care a fost transmis – prin vizualizare directă pe Website, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Website – aparțin Administratorului Website-ului și partenerilor.

2.2  Nu aparțin Administratorului Website-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care s-a indicat pe Website un alt titular de drepturi ori o altă sursă.

2.3. Administratorul Website-ului își rezervă dreptul de a prelua în Conținutul Website-ului orice tip de material, incluzând, fără a fi limitat la : texte, imagini, materiale audio audio, video sau grafică, de la alți emitenți de conținut, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

 1. Utilizarea conținutului Website-ului

3.1. Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor, drepturile conexe acestuia, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul Website-ului și partenerii săi le dețin asupra Website-ului, conținutului și componentelor acestuia.

3.2. Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Website. Conținutul Website-ului poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau castiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane, în orice alte scopuri decat cele personale, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului. Cererile de utilizare a conținutului Website-ului, în alte scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa contact@3grame.info.

 1. Limitarea răspunderii

Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele și materialele postate pe Website au doar un caracter informativ și orientativ. Administratorul Website-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Website-ului, sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia.

 1. Notă de informare privind protecția datelor personale

Având în vedere:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, va informam că:

5.1. Administratorul Website-ului prelucrează datele personale ale Utilizatorilor pe care aceștia le oferă sau pe care le primește în virtutea legii sau a contractului, cu scopul de a livra servicii, pentru a interacționa cu Utilizatorii, pentru a transmite, cu acordul Utilizatorilor, detalii despre activitatea, serviciile și promoțiile Administratorul Website-ului.

5.2. Utilizatorul declară că este de acord ca toate datele personale furnizate să fie incluse în baza de date a Administratorului Site-ului și își dă acordul expres și neechivoc ca acestea să fie stocate și utilizate pentru:

 • activități de marketing prin primirea de mesaje și e-mailuri de informare sau comerciale la numărul de telefon sau adresa de e-mail comunicate;
 • participarea la concursuri sau promoții;
 • transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ;
 • statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite;
 • cercetări de piață;
 • urmarirea datelor de vânzări.

5.3. Utilizatorilor le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR. Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe o perioadă de timp prevăzută de dispozițiile legale. Prelucrarea în scop de marketing, datele personale colectate vor fi păstrate până când ne veți informa cu privire la retragerea consimțământului acordat în acest scop.

5.4. Conform GDPR, Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare și acces

Utilizatorii au dreptul de a li se comunica, la cerere, dacă datele lor cu caracter personal sunt prelucrate, precum și solicitarea accesării acestora și obținerea unei copii a datelor personale prelucrate.

 • Dreptul la rectificare

Utilizatorii au dreptul de a obține rectificarea datelor lor cu caracter personal incorecte și completarea datelor incomplete oricand aceștia consideră necesar.

 • „Dreptul de a fi uitat” sau dreptul la ștergere

Utilizatorii au dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal. În cazul în care Utilizatorii nu doresc să mai primească newslettere sau alte detalii despre activitatea Administratorului Website-ului, aceștia sunt rugați să trimită o solicitare în acest sens, la adresa de e-mail contact@3grame.info.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării 

Utilizatorii au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor acestora cu caracter personal. În acest caz, datele pot fi prelucrate de Administratorul Website-ului doar în anumite scopuri. Acest drept presupune solicitarea și obținerea restricționării prelucrării datelor cu caracter personal care îi privesc.

 • Dreptul la retragerea consimțământului

Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care privesc Utilizatorii a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.

 • Dreptul la portabilitatea datelor 

Utilizatorii au dreptul de a primi datele lor cu caracter personal pe care le-au furnizat Administratorului Website-ului, în format structurat, uzual și care poate fi identificat de aparate. Utilizatorul are, de asemenea, dreptul de a transmite aceste date unei alte entități.

 • Dreptul de opoziție 

Utilizatorii au dreptul de a se opune oricând față de prelucrarea datelor lor cu caracter personal, în special în scop de marketing direct. Aceștia pot solicita ca Administratorul Website-ului să nu le mai prelucreze datele cu caracter personal în interesul lui legitim. În cazul exercitării dreptului de opoziție, Administratorul Website-ului nu va mai prelucra datele Utilizatorilor cu caracter personal în scopul respectiv. Acest drept poate fi invalidat, în special dacă prelucrarea datelor Utilizatorilor este necesară în vederea efectuării formalităților aferente încheierii unui contract, ori pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

 • Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor

Acest drept include crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care afectează semnificativ Utilizatorii și presupune că aceștia au dreptul de a solicita intervenție umană din partea Administratorului Website-ului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

 • Dreptul de a depune o plangere la Administratorul Website-ului și/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor

Cabinetul Parlamentar Simina-Geanina-Daniela Tulbure cu sediul social în Palatul Parlamentului Strada Izvor, nr. 2-4, sector 5, București

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)- www.dataprotection.ro.

 • Dreptul de a se adresa justiției

5.5. Utilizatorii își pot exercita oricare dintre drepturile menționate mai sus prin formularea unei cereri în formă scrisă, datată și semnată, înaintată către :

Cabinetul Parlamentar Simina-Geanina-Daniela Tulbure cu sediul social în Palatul Parlamentului Strada Izvor, nr. 2-4, sector 5, București

5.6. În cuprinsul cererii, Utilizatorii vor menționa dacă doresc ca informațiile să le fie comunicate la o anumită adresă (poștala sau e-mail). Administratorul Website-ului își rezervă dreptul de a verifica identitatea Utilizatorului care transmite o astfel de cerere, înainte de a da curs acesteia.

 

 1. Legătura cu alte site-uri

6.1. Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că Website-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale, site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Website ori microsite-uri publicitare, dar fara a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Website-ului utile în legătură cu conținutul Site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa.

6.2. Administratorul Website-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Website-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implica aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Webite-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscand ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

 1. Limitarea răspunderii

7.1. Administratorul Website-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Website-ului, sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul Website-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Website și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

7.2. Administratorul Website-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru conținutul Website-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei părți a Website-ului sau din imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului Website-ului.

7.3. Utilizatorii înțeleg și acceptă că funcționarea Website-ului poate fi afectată de anumite condiții obiective, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor.

 1. Legea aplicabilă și litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Website-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate în conformitate cu legislația română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă.

 1. Modificarea Termenilor și Condițiilor

Administratorul Website-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod Termenii și Condițiile în întregime sau oricare prevedere, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Website, ori prin accesarea Website-ului, intervenite oricând după operarea modificării.